بررسی سیستم های انژکتوری تزریق مستقیم سوختGDI

بررسی سیستم های انژکتوری تزریق مستقیم سوختGDI

دسته بندی: -

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 185 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 18 فروردین 1394

به روز رسانی در: 23 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول :کلیات تحقیق.. ۲

مقدمه. ۳

طرز کار مدار فشار ضعیف.. ۶

پمپ اولیه. ۶

فیلتر مدار سوخت رسانی.. ۷

معایبی که در صورت خرابی فیلتر به وجود می آید: ۸

سه روش تصفیه سوخت.. ۸

فصل دوم: سیستم های انژكتوری تزریق مستقیم   GDI. 9

سیر تكاملی: ۲۳

دوره دوم از سال ۱۹۵۰تاسال ۱۹۸۰: ۲۴

دوره سوم از سال ۱۹۹۵تا اكنون: ۲۵

موتورهای تزریق مستقیم چیستند؟. ۲۵

GDI انواع سیستم احتراق. ۲۶

GDIو MPIاختلاف بین.. ۲۶

حالتهای موتور: ۲۷

دور زیاد: ۲۸

پمپ فشار قوی جهت ارسال سوخت) ۲۹

-انژكتور مارپیچ) ۳۰

راهگاه ورودی هوای قائم: ۳۱

سیستم های دیگری كه بر عملكرد بهتر موتور تاثیر دارند عبارتند از: ۳۱

سیستم تغیر زمان بندی سوپاپ(VVT) 31

فصل سوم: سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی.. ۳۳

مقدمه : ۳۴

مزاياي سيستم تزريقي عبارتست از : ۳۴

سيستم هاي Jetronic موجود : ۳۴

اساس كار سيستم K-Jetronic  : ۳۶

واحد اندازه گير هوا : ۳۷

شرح كامل سيستم K-Jetronic : 37

قسمت كنترل سوخت ارسالي به انژكتورها : ۳۸

نحوه توزيع سوخت : ۳۸

سيستم سوخت رساني KE – Jetronic : 41

طرز كار : ۴۲

سيستم سوخت رساني L-Jetronic. 43

اساس كار : ۴۳

طريقه پاشش انژكتورها در سيستم L– Jetronic  : ۴۵

حسگر فشار سنج هوا : ۴۵

سيستم LH – Jetronic : 46

دستگاه اندازه گير دبي هوا : ۴۷

دبي سنج : ۴۸

سيستم Mono – Jetronic : ۴۸

سیستم سوخت  رسانی انژکتور (Fuel Injection System). 49

سيستم سوخت رسانی کاربراتور ۵۶

ساختمان کاربراتور و اعمال آن. ۵۶

کاربراتور ازنظرجريان هوا ۵۷

کاربراتور پيکان. ۵۸

طرز کار کاربراتور ونتوری متغير. ۵۸

لاستيک کاربراتور (ديافراگم) ۵۹

پمپ بنزين.. ۵۹

مراقبتهای پمپ بنزين.. ۶۱

پمپ دستی.. ۶۱

باک بنزين (مخزن سوخت) ۶۱

لوله خروجی باک : ۶۲

بنزين نما ۶۲

سيستم اصلي اندازه گيري.. ۶۲

شكل ۲ – الف-ونتوري به همراه سطح ورودي و سطح گلوگاه ….. ۶۳

شكل ۲-ب-روزنه اندازه گيري سوخت با سطح …… ۶۳

كنترل مخلوط.. Error! Bookmark not defined.

كنترل مكش از پشت : ۶۵

كنترل مخلوط براي جبران تغيير ارتفاع : ۶۶

كنترل مخلوط براي توان حداكثر : ۶۶

قطع دور آرام ( خاموش كردن ) : ۶۸

پمپ شتاب : ۷۰

شكل ۱۰-ساسات (شير خفقان) با كنارگذر فنري.. ۷۲

كاربراتور پاششي.. ۷۳

كنترل سرعت پمپ سوخت.. ۷۵

فيلتر سوخت.. ۷۶

ميراكننده نوسانات فشار سوخت.. ۷۶

رگولاتور فشار ۷۷

عملكرد. ۷۸

انژكتورها ۷۹

عملكرد. ۷۹

انواع انژكتور(شكل ۳۸) ۸۱

مدار الكتريكي انژكتور ۸۲

مقاومت سلونوئيد. ۸۳

اتصالات واحد ECU سيستم EFI 83

فلومتر هوا ۸۳

۱ـ عملكرد و ساختار فلومتر. ۸۳

چگونه حجم هواي مكش مشخص مي گردد: ۸۴

پيچ تنظيم مخلوط سوخت و هوا و هوا در دور هرزگرد. ۸۵

صفحه جبران كننده و محفظه ميرا كننده نوسانات حركت هوا ۸۷

سويچ پمپ سوخت.. ۸۷

انواع ديگر فلومتر. ۸۸

۱ـ نوع جريان هواي كردابي يا پيچشي نوري كارمن.. ۸۸

سنسور فشار مانيفولد. ۸۹

مدار الكتريكي فلومتر هوا ۹۰

كنترل زمان بندي تزريق.. ۹۰

كنترل حجم تزريق.. ۹۱

حجم تزريق پايه. ۹۱

نتیجه گیری.. ۹۲

منابع مراجع: ۹۳

 

 

 

پاسخ دهید