بررسی قصاص براساس ادله ی عقلی و نقلی

بررسی قصاص براساس ادله ی عقلی و نقلی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 68 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 شهریور 1394

به روز رسانی در: 30 شهریور 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده ۵
فصل اول:کلیات
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴-اهداف تحقیق ۷
۱-۵-سوالات تحقیق ۷
۱-۶-فرضیه های تحقیق ۷
۱-۷- روش پژوهش ۸
۱-۸- روش گرد آوری اطلاعات ۸
۱-۹- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۸
فصل دوم: مفهوم قصاص
۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- پیشینه تاریخی قصاص ۱۰
۲-۳- ماهیت قصاص ۱۱
۲-۴- تشريع قصاص ۱۵
۲-۵- صاحبان حق قصاص ۱۹
۲-۶-عفو قصاص ۲۰
۲-۷-عفو توسط مجنی علیه ۲۰
۲-۸-توسط اولیای دم ۲۰
۲-۹-توسط ولی امر یا حاکم شرع ۲۱
۲-۱۰-تعریف قصاص ۲۱
فصل سوم: فلسفه قصاص
۳-۱مقدمه ۲۴
۳-۲ دیدگاه اسلام ۲۵
‌‌‌‌‌۳-۳-تقدم قصاص بر عفو ۳۰
۳-۴- عامل حیات جامعه ۳۱
۳-۵- اولیای دم در قصاص چه کسانی هستند ۳۱
۳-۶- تقسیم بندی قصاص ۳۲
۳-۷- ماهیت مجازات قصاص ۳۳
‌‌‌‌‌۳-۸- آمرانه بودن احکام قرآنی و بحث از قصاص ۴۳
۳-۹ عامل حيات جامعه ۴۳
۳-۱۰ اهداف و مقاصد اخلاقی اجتماعی ۴۴
۳-۱۰- ۱-جنبه اجتماعی ۴۵
۳-۱۱-شرایط قصاص عضو ۴۷
۳-۱۲- تفاوت زن و مرد درقصاص -قصاص قاتل زن‏ ۵۲
۳-۱۳- ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه ۵۶
فصل چهارم: نظریه های قصاص
۴-۱ مقدمه ۷۹
۴-۲ ولایت معنوی امام در عصر غیبت کبری ۸۰
۴-۳ مرجعیت علمی در غیبت کبری ۸۰
۴-۴ حکومت اسلامی در غیبت کبری(ولایت ظاهری) ۸۲
۴-۵ حكم قصاص در قانون مجازات ايران و فقه ۱۰۳
۴-۶ مبناى حكم در قرآن و سنت ۱۰۴
۴-۷ حكم قرآن در مورد قصاص زن و مرد ۱۰۷
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱ نتیجه گیری ۱۱۵
منابع ۱۱۶

پاسخ دهید