بررسی میانگین نمرات نمیسال اول و اوقات مطالعه روزانه

بررسی میانگین نمرات نمیسال اول و اوقات مطالعه روزانه

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 137 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 22 فروردین 1394

به روز رسانی در: 22 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه

هدف یا اهداف تحقیق :

اهداف کلی :

روش تحقیق :

بیان اهداف تحقیق :

جامعه مورد مطالعه :

شیوه نمونه گیری :

ابزار جمع آوری اطلاعات :

روشهای آماری بکار گرفته شده :

تجزیه و تحلیل داده ها                              

نمودار ساقه وبرگ

نمودار ساقه وبرگ

نمودار چندبر

نمودار مستطیلی

نمودار دایره ای

نتیجه گیری :

پیشنهاداتی برای مطالعه بهتر

منبع

پرسشنامه

پاسخ دهید