بلوغ سازمانی

بلوغ سازمانی

دسته بندی: -

قیمت: 5500 تومان

تعداد نمایش: 216 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 فروردین 1394

به روز رسانی در: 20 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده

مقدمه

مفهوم کلی بلوغ

ابعاد بلوغ در سازمان

بلوغ فردی

بلوغ فرآیندی

بلوغ سازمانی

رویکردهای بلوغ سازمان از دیدگاه پژوهشگران مختلف:

۱- رویکرد فرایندگرا

۲- نگرش نظام مند

۳- منابع انسانی

۴- مسئولیت های اجتماعی سازمان

۵- رضایت ذینفعان

۶- قابلیت های رهبری و مدیریت

۷- راهبردهای مناسب مشارکتی

۸– استفاده از سامانه های مدیریتی

۹- یادگیری، بهبود و ارزش آفرینی

۱۰- مدیریت کیفیت محصول

۱۱- نتایج عملکردی پایدار

رابطه بین بلوغ سازمانی و سبک رهبری

سبک های رهبری

رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی

بلوغ سازمانی و زوال بالقوه

چرخه عمر و بلوغ سازمانی

نشانه ها و دستاوردهای بلوغ

-بهروری

-توسعه سازمان

-سرآمدی و تعالی سازمان

-مشتری مداری

  • مزیت رقابتی
  • چابکی سازمان

نتیجه گیری

منابع:

پاسخ دهید