بهبود پایداری سیستم های قدرت با استفاده از سیستم ذخیره سازی انرژی مغناطیسی

بهبود پایداری سیستم های قدرت با استفاده از سیستم ذخیره سازی انرژی مغناطیسی

دسته بندی: -

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 213 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 اسفند 1393

به روز رسانی در: 16 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بهبود پایداری سیستم های قدرت با استفاده از سیستم ذخیره سازی انرژی مغناطیسی

ابررسانا SMES

چکیده:

با رشد سیستم های قدرت و پیچیده شدن انها و در نتیجه افزایش تقاضای نیرو ، پایداری سیستم های قدرت در حالت گذرا به عنوان یک مشکل با اهمیت مطرح شده است به منظور بهبود این موقتی بودن پایداری ، ابزارهای متنوعی مثل کنترل مطلق سیستم های القاء پاکسازی خطا به روش فوق سریع با سرعت بسیار بالا ، ترمودینامیکی ، SVC و غیره استفاده شده است .

 

 

Power System Stability Enhancement with SMES

Abstract: This paper presents improvement of transient stability
of power systems with superconducting magnetic energy storage
(SMES). SMES has been connected at the generator terminal
for single machine connected to infinite bus (SMIB) . A
comparison of performance of proportional type of SMES (PSMES)
proportional-Integral type of SMES (PI-SMES)and that
of an Optimally Switched Dynamic Brake (OSDB) suggested by
Minisey et al is presented. Transient stability investigations were
carried out on SMIB with SMES for diverse loading conditions
and different fault clearing times. The results established
superior performance of SMES in damping transient swings over
optimally switched conventional dynamic brake.
Keywords: power system stabilization, optimally switched
conventional dynamic brake, SMES, transient stability, rotor
angular velocity control, AC-DC conversion, firing angle control,
power control, power system, SMIB, critical fault clearing time

پاسخ دهید