تخصیص منابع در محاسبات ابری

تخصیص منابع در محاسبات ابری

دسته بندی: -

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 182 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 10 فروردین 1394

به روز رسانی در: 14 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق. ۱

چکیده ۲

مقدمه. ۳

تخصیص منبع. ۴

کارهای مربوطه. ۵

الگوریتم بهینه ی زمانبندی منبع. ۵

استراتژی تخصیص منبع مبتنی بر بازار(RAS-M): 5

زمانبندی، با استفاده از پارامتر های SLA.. 6

مدل تخصیص منبع مبتنی بر نقش(RBRAM) 7

مدیریت منابع چیست؟ ۸

پیامدهای امنیتی. ۸

مسائل مرتبط با بالاترین حق دسترسی. ۹

بهینه كردن شبكه با استفاده از مجازی سازی. ۹

مدل استقرار ۱۰

ابرهای عمومی. ۱۰

ابرهای انجمنی. ۱۰

ابر ترکیبی. ۱۱

ابر خصوصی. ۱۱

معماری. ۱۲

ابرهای متداخل. ۱۲

مهندسی ابر ۱۲

حریم خصوصی. ۱۳

تطابق. ۱۴

تخصیص منبع با استفاده از محاسبه ی مقیاس پذیر ۱۴

سیستم های شبکه و محاسبه ی متحد(FCNS) 15

تخصیص منبع منصفانه برای کنترل ازدحام. ۱۵

مدل پیش بینی درخواست –سرویس… ۱۶

متد تخصیص منبع با ظرفیت انرژی الکتریکی محدود ۱۷

زمانبندی متعادل با استفاده از الگوریتم ژنتیک.. ۱۷

الگوریتم تکراری بروزرسانی قیمت، برای منابع محاسباتی ابری. ۱۸

چالش های آینده ۱۸

اقتصاد رایانش ابری. ۱۹

مدل های پیاده سازی. ۲۱

ابر عمومی. ۲۱

ابر آمیخته. ۲۲

ابر خصوصی. ۲۲

رسانه ذخیره سازی ابری. ۲۳

فصل دوم: بیان مفاهیم پایهای. ۲۴

ساس و انقلاب نرم افزاری. ۲۶

الگو ریتم های موازی و سیستم های توزیع شده ۳۰

نقش سیستم عامل ها در محاسبت ابری. ۳۱

الگو ریتم های موازی در عرصه سیستم عامل وبی. ۳۲

فعالیت هایانجام شده در عرصه سیستم عامل های وبی. ۳۳

سیستم عامل متن باز ۳۴

محاسبات ابری در برنامه نویسی وب.. ۳۵

بررسی محاسبات ابری از دید شبکه های کامپیوتری. ۳۶

ساختار معماری شبکه ابر ۳۶

خدمات و نر‌افزارهاي پردازش ابري. ۴۱

صنعت پردازش ابري. ۴۵

رمزگذاري ابر ۴۹

زيرساخت ابري. ۵۰

خطرات و مزایا ۵۳

نتیجه گیری. ۵۷

منابع : ۵۹