ديوار حايل

ديوار حايل

دسته بندی: -

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 68 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 فروردین 1394

به روز رسانی در: 20 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

فهرست مطالب                                                                                                                       صفحات

مقدمه. ۲

دیوارهای حائل بر حسب نحوه تامین پایداری به انواع زیر طبقه بندی می شوند : ۳

ضوابط پایداری دیوارهای حایل : ۴

انواع بارهای وارده بر دیوارهای حائل یا سیل بند : ۴

مراحل طراحی دیوار حائل. ۴

ابعاد پیش فرض برای انواع دیوار های حائل. ۵

-۱ رده بندي دیوارهاي حایل از نظر مصالح ،روش اجراء و عملکرد. ۵

۲- خصوصیات دیوارهاي انعطاف پذیر (دیافراگم هاي بتنی) ۷

۳- مخاطرات لرزه اي دیوارهاي حائل. ۷

مدل هاي رفتاري خاك درنرم افزار. ۸

اهداف مدلسازي.. ۱۰

نکات طراحی دیوار حائل. ۱۲

عوامل گسیختگی دیوار حایل. ۱۳

راه حل های پیشنهادی: ۱۴

نتیجه گیري.. ۱۴

منابع : ۱۶

 

پاسخ دهید