نمونه سوالات نه فصل اول برنامه ریزی درسی

نمونه سوالات نه فصل اول  برنامه ریزی درسی

دسته بندی: -

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 92 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 فروردین 1394

به روز رسانی در: 20 فروردین 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

نمونه سوالات نه فصل اول برنامه ریزی درسی

دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی ارومیه

سوالات فصل اول

۱-آموزش و پرورش پیشرفته بر محوریت کدام مورد تاکید دارد؟          

الف)کودک          ب)جامعه        ج)ارزش دانش و یادگیری             د)نیازهای یادگیرندگان

۲معتقدان به آ.پ پیشرفته بر…..و معتقدان به ارزش دانش بر …..تاکید دارند.

  • الف)نیازهای یادگیرندگان و دیسیپلین محوری         ب) محوریت کودک و دیسیپلین محوری

ج)مسائل زندگی و موضوع محوری                    د)موضوع محوری و هویت انسانی

۳-کدام گزینه کارهای برنامه ریزان درسی را شامل میشود؟

الف)یادگیری تخصصی-هدایت زندگی- هدایت استعدادها

  • ب) یادگیری تخصصی-غنی کردن زندگی کودکان- آشنا کردن کودکان با زندگی جدید

ج)هدایت استعدادها- بازسازی هویت انسانی- سازگار کردن برنامه ها

د) غنی کردن زندگی کودکان- مشارکت فعال- سازگار کردن برنامه ها

۴-همه گزینه ها به غیر از گزینه ….درست میباشد.      

الف)برنامه درسی تنها به آموختن موضوع مشخص توجه میکند.

ب)پیامد برنامه درسی را می توان در کیفیت زندگی مشاهده کرد.

  • ج)برنامه های درسی باید مجزا از تجهیزات و معلمان باشند.

د)برنامه درسی به عنوان تفکر ابزار گونه عمل می کند.

 

پاسخ دهید