کارآموزی بانک توسعه تعاون

کارآموزی بانک توسعه تعاون

دسته بندی: -

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 29 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 26 شهریور 1394

به روز رسانی در: 26 شهریور 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه:

بانک توسعه تعاونايران در خدمت مردم:

گوشه ای از خدمات بانک توسعه تعاون ايران:

عمليات بانک

مقررات نقدينگی بانکها :

  1. افزايش بدهکاری به اتاق پاياپای :
  2. ضرورت اخذ تامين :
  3. تصميمات مقامات پولی کشور:

الف) سپرده ها بر اساس منبع ايجاد آنها بر دو نوعند:

سپرده ها بر حسب تعهد بانک نسبت به زمان پرداخت آنها

سپرده های غير ديداری به نوبه خود بر دو نوعند:

عمليات اعتباری:

عمليات مالی :

خريد و فروش ارز:

نظام بانک بدون ربا:

قرض الحسنه:

مشارکت مدنی :

مشارکت حقوقی :

معاملات سلف :

اجاره به شرط تمليک:

مزارعه:

مساقات:

خريد دين:

حسابداری شعب بانک

اسناد محاسباتی

  1. صندوق

منابع:

  1. اسکناس و ارز
  2. سپرده قرض الحسنه جاری بانکها
  3. قرض الحسنه اعطائی.

پاسخ دهید