کارآموزی در اداره تربیت بدنی

کارآموزی در اداره تربیت بدنی

دسته بندی: -

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 29 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 26 شهریور 1394

به روز رسانی در: 26 شهریور 1394

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

 

کارآموزی در اداره تربیت بدنی.. ۱

مقدمه. ۱

فصل اول. ۲

آشنايي با اداره تربيت بدني.. ۲

۱-۱- ورزش… ۲

ايرانيان از پنج سالگي تا بيست سالگي سه چيز را مي آموختند: ۵

  1. سواري، ۲٫ تير و كمان، ۳٫ راستگويي.. ۵

۳-۱- جايگاه ورزش در ايران باستان. ۵

فصل دوم. ۶

آشنايي با سيستم حسابداري تربيت بدني.. ۶

۱-۲- قسمت حسابداري انبارها : ۶

۲-۲- برگ درخواست خريد كالا : ۶

۳-۲- برگ درخواست كالا : ۷

۴-۲- برگ رسيد انبار : ۷

۵-۲- نامه ي كارپرداز. ۷

۶-۲- ليست سياهه. ۷

۷-۲- حواله : ۸

۸-۲- سند حسابداري (سند رسمي) ۸

۹-۲- فاكتور فروش : ۸

۱۰-۲- صورت دستمزد / حقوق و مزايا : ۹

نحوه محاسبه : ۹

۱۱-۲- حكم مأموريت… ۱۰

۱۲-۲- ليست پرداخت فوق العاده مأموريت… ۱۰

۱۳-۲- ليست خريد كالا و خدمات : ۱۰

۱۴-۲- ليست دريافت حقوق كاركنان رسمي : ۱۰

۱۵-۲- دفتر بانكي.. ۱۲

۱۶-۲- تنظيم سند حسابداري : ۱۲

۱۷-۲- صورت مجلس تحويل كالا : ۱۲

۱۸-۲- گواهي انجام كار : ۱۲

۱۹-۲- فرم نماينده اسناد : ۱۳

۲۰-۲- كارت حقوق كارگري : ۱۳

نحوه محاسبه : ۱۳

۲۱-۲- حواله انبار : ۱۴

فصل سوم. ۱۵

آزمون آموخته ها و پيشنهادات و انتقادات… ۱۵

۱-۳- نتيجه گيري.. ۱۵

۲-۳- پيشنهاد. ۱۵

پاسخ دهید