حلقه ها « یالوپوهای » باز یا بسته  یک روند محاسبه ای « یا تخمینی » برای دقت و هوشیاری 8000 تومان

حلقه ها « یالوپوهای » باز یا بسته یک روند محاسبه ای « یا تخمینی » برای دقت و هوشیاری

چکیده بین سال های اخیر ، محققان ، استقلال دقت و هوشیاری را در بر روی زمین های تجربی و مفهومی ، طرح کرده اند . اما طبیعت اغفال کننده این ترکیبات ، پیشرفت را در گسترش تداخلشان پیچیده می کند . [...]

مشاهده و خرید
انزوا: بی تمایلی فرد معلول برای یکی شدن با اجتماع در زمینه روابط بعد از معلولیت به علت حوادثIsolation: Willingness of Disabled Person to Integrate with its Community in the Context of Relationship after Disabled due to Accidents 8000 تومان

انزوا: بی تمایلی فرد معلول برای یکی شدن با اجتماع در زمینه روابط بعد از معلولیت به علت حوادثIsolation: Willingness of Disabled Person to Integrate with its Community in the Context of Relationship after Disabled due to Accidents

هدف این مطالعه توانایی افراد معلول به علت تصادفات برای یکی شدن با محیطشان است، بویژه از نظر روابط روابط اجتماعی. معلولین به انزوای خودشان از اجتماع تمایل دارند. آنها همچنین متمایل به قرار دادن [...]

مشاهده و خرید
تصویر قهرمانان فیلم بعنوان مدل تعیین هویت در نوجوانانImage of Film Hero as Identification Model of Development of Self-identity in Adolescence 8000 تومان

تصویر قهرمانان فیلم بعنوان مدل تعیین هویت در نوجوانانImage of Film Hero as Identification Model of Development of Self-identity in Adolescence

خلاصه در این مقاله الگوی(مدل) شناسایی رفتارهای غیر عادی(عجیب و غریب) با قهرمانان فیلم در نوجوانی مورد بررسی قرار گرفته شده است.تحلیل های معنادار مختلف اجازه تعیین استراتژی های شناسایی با [...]

مشاهده و خرید
استفاده از دارو درمان افسردگی کودکان و نوجوانان  اطلاعاتی برای بیماران و خانواده ها The Use of Medication in Treating Childhood and Adolescent Depression: 8000 تومان

استفاده از دارو درمان افسردگی کودکان و نوجوانان اطلاعاتی برای بیماران و خانواده ها The Use of Medication in Treating Childhood and Adolescent Depression:

استفاده از دارو درمان افسردگی کودکان و نوجوانان اطلاعاتی برای بیماران و خانواده ها این مقاله به وسیله اتحادیه روان شناختی و انجمن روان پزشکی کودکان و نوجوانان آمریکایی در مشاوره با اتحاد ملی از [...]

مشاهده و خرید