فن آوري نوين خشك كردن 10000 تومان

فن آوري نوين خشك كردن

دربسياري از فرايندها خشك كردن يك كار سخت و مهم است . يك بررسي پژوهشي نشان داد كه در سال ۱۹۸۵ در آمريكا ۴/۲ كواد , افزون بر ۲۰ كواد نيرو براي خشك كردن مصرف شده است . پس حتي درصد كوچكي صرفه جويي [...]

مشاهده و خرید
اثر پرتودهي بر ميزان فلور ميكروبي و كيفيت حسي و تغذيه اي گوشت 11000 تومان

اثر پرتودهي بر ميزان فلور ميكروبي و كيفيت حسي و تغذيه اي گوشت

امروزه ايمني مواد غذايي به دليل اثرات عميق بر سلامت مصرف كنندگان مورد توجه مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين مزاياي فرآيند پرتودهي عبارتند از كارايي بالا در از بين بردن ميكروارگانيسم هاي مهم از [...]

مشاهده و خرید