طراحی سایت سینما 20000 تومان

طراحی سایت سینما

امکانات نرم افزار فروش بلیت (گیشه)  : ۱ امکان تعریف سینما، چند سالن و بالکن ۲ امکان تعریف پلان سالن ها بطور دقیق ۳ تعریف برنامه نمایش به تفکیک روز و ساعت اجرا ۴ امکان تعریف فرمت بلیت و کار با [...]

مشاهده و خرید