طنز و تحلیل زمینه های تاریخی،اجتماعی و سیاسی آن در آثار عبید زاکانی 15000 تومان

طنز و تحلیل زمینه های تاریخی،اجتماعی و سیاسی آن در آثار عبید زاکانی

عبید شاعری مردمی و آزاد اندیش که با جسارت و بی باکی، یکّه و تنها با سلاح برّنده ی طنز به جنگ با نابرابری ها و بی عدالتی ها شتافته است و در این راستا تمام گروه های مختلف اجتماعی از حاکم و امیر [...]

مشاهده و خرید
امثال و حکم در آثار ناصر خسرو 20000 تومان

امثال و حکم در آثار ناصر خسرو

امثال و حکم یکی از شعبه های مهم ادبیّات و نشان دهنده ی سابقه ی تاریخی ، فرهنگ و تمدّن هر ملّت است. زبان فارسی از نظر فراوانی امثال و حکم یکی از غنی ترین زبانهای دنیا به شمار می رود و امثال [...]

مشاهده و خرید
بررسی فرمالیستی اشعار فرخی یزدی 9000 تومان

بررسی فرمالیستی اشعار فرخی یزدی

هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی مضامین و نشانه های بود که از دید گاه مکتب فر مالیسم ادبی در دیوان فرخی یزدی قابل توجه می باشند.فرمالیسم با نفوذ ترین جنبش قرن بیستم در زمینه نقد ادبی است. از این [...]

مشاهده و خرید
شکل شناسی حکایات کلیه ودمنه 18000 تومان

شکل شناسی حکایات کلیه ودمنه

كليله و دمنه بي شك يكي از اثرگذارترين متون نثر در ادب فارسي است و نقش آن در روند پيدايش نثر فني و مصنوع، در كتب تقليدي ديگر، مشهود مي باشد. اصل كتاب، از هندوستان، به نام پنجه تنتره، توسط [...]

مشاهده و خرید