بررسی تاثیر حرکات کششی بر کاهش وزن زنان خانه دار ۸۰ تا ۱۰۰ کیلو در شهرستان میاندوآب 15000 تومان

بررسی تاثیر حرکات کششی بر کاهش وزن زنان خانه دار ۸۰ تا ۱۰۰ کیلو در شهرستان میاندوآب

پژوهش حاضر بررسی تاثیر حرکات کششی بر کاهش وزن زنان خانه دار ۸۰ تا ۱۰۰ کیلو در شهرستان میاندوآب در سال ۱۳۹۳می پردازد. این مطالعه در قالب طرح نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون که در آن جامعه آماری را [...]

مشاهده و خرید
توسعه بازاريابي با استفاده از فرايند سيستماتيکي هوش رقابتي و آينده نگاري کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی 18000 تومان

توسعه بازاريابي با استفاده از فرايند سيستماتيکي هوش رقابتي و آينده نگاري کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

چکيده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوشمندی رقابتی و آینده نگاری با توسعه بازاریابی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع میدانی بوده است. جامعه [...]

مشاهده و خرید