رابطه بین سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان دانشگاههای میاندوآب 18000 تومان

رابطه بین سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان دانشگاههای میاندوآب

یکی از مسائل جامعه ما بیکاری جوانان ، خصوصا جوانان تحصیل کرده های دانشگاهی می باشد ، در کشور ما تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی پس از فراغت از تحصیل با مشکل یافتن شغل مواجه اند . دست یابی [...]

مشاهده و خرید
تأثیر اشتغال زنان در شوهرداری 9000 تومان

تأثیر اشتغال زنان در شوهرداری

تحقق حاضر به بررسی تأثیر اشتغال زنان در شوهرداری دبیرستان دخترانه ۱۷ شهریور شهرستان نقده می پردارد در این تحقیق با توجه به ویژگی های روش پیمایشی از این روش استفاده شده است . پیمایش دقیقاً به [...]

مشاهده و خرید
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش به بحران هویت در بین جوانان 7000 تومان

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش به بحران هویت در بین جوانان

هدف کلی تحقیق شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش به بحران هویت فرهنگی در بین جوانان شهرستان میاندوآب می باشد. روش مناسب برای اجرای تحقیقات اجتماعی روش پیمایشی است .پیمایش عام ترین وگسترده ترین [...]

مشاهده و خرید
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 20000 تومان

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین تاثیر سرمایه اجتماعی دانش آموزان بر میزان پیشرفت تحصیلی آنان می باشد که برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی از متغیر های تعلق خانوادگی ،تعلق فرهنگی ،تعلق به دوستان [...]

مشاهده و خرید
نگرشی بر حاشیه نشینی و زمینه های ارتکاب به جرم در محلات حاشیه نشین 8000 تومان

نگرشی بر حاشیه نشینی و زمینه های ارتکاب به جرم در محلات حاشیه نشین

حاشیه نشینی به عنوان مقوله ای چند وجهی بستری از تعاملات حاصل از تایید و تاثیرات از مولفه های متعدد ظاهر می شوند.حاشیه نشینی را می توان یک نوع محرومیت خواند.آنچه محرومیت ها را به وجود می آورد و [...]

مشاهده و خرید
بررسی میزان دینداری دانشجویان 19000 تومان

بررسی میزان دینداری دانشجویان

دین و دینداری به عنوان یک پدیده اجتماعی از همان ابتدای زندگی بشر همراه او بوده است. پدیده دین به نهایت پیچیده و وسیع است. هریک از دین پژوهان و صاحب نظران دین به نوبه خود سعی در تعریف دین بر آمده [...]

مشاهده و خرید
رسانه‌های جمعی، هویت یابی اجتماعی و سرمایه اجتماعی دانشجویان 10000 تومان

رسانه‌های جمعی، هویت یابی اجتماعی و سرمایه اجتماعی دانشجویان

مقاله حاضر به بررسي رابطه بين بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و هويت‌یابی اجتماعي دانشجويان با ميزان سرمايه اجتماعي آنان پرداخته است. با مرور پيشينه نظری و تجربي اين دو مفهوم، تعريف هويت بازانديشانه [...]

مشاهده و خرید