علل خشك شدن درياچه اروميه 5000 تومان

علل خشك شدن درياچه اروميه

درياچه اروميه به عنوان يکي از بزرگ ترين درياچه هاي فوق اشباع از نمک جهان واقع در شمال غرب ايران، امروزه در خطر خشک شدگي قرار گرفته است. بحران اخير زيست محيطي و خشک شدن درياچه اروميه هم اکنون يکي [...]

مشاهده و خرید
بررسی تاثیر نوسازی بافت فرسوده شهری بر کیفیت زندگی ساکنان 16000 تومان

بررسی تاثیر نوسازی بافت فرسوده شهری بر کیفیت زندگی ساکنان

مجموعه حاضر گزارش پژوهشی است با عنوان " بررسی تاثیر نوسازی بافت فرسوده شهری بر کیفیت زندگی ساکنان (نمونه : محله دروازه مراغه )""هدف اصلی پژوهش بررسی نوسازی وبهسازی بافت فرسود شهری بر کیفیت زنگی [...]

مشاهده و خرید
نقش گردشگری و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی غار سهولان مهاباد) 4500 تومان

نقش گردشگری و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی غار سهولان مهاباد)

گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در سال های اخیر تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته . ایجاد اتشغال ارز آوری تعادل منطقه ای کمک به صلح جهانی که به سرمایه گذاری در میراث فرهنگی [...]

مشاهده و خرید
بررسی صنایع روستایی و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی 25000 تومان

بررسی صنایع روستایی و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی

با توجه به محوری بودن فعالیت های کشاورزی دربرنامه توسعه اقتصادی کشور هدف اصلی ازصنایع در روستا ها ، فراهم کردن شرایط برای ایجاد روستا هایی فعال و پررونق با محوریت تولیدات کشاورزی ودامی تا سرحد [...]

مشاهده و خرید
بررسی مشارکت زنان در توسعه روستایی 6000 تومان

بررسی مشارکت زنان در توسعه روستایی

زنان روستایی جمعیت قابل ملاحظه ای از جوامع مختلف را تشکیل می دهند. از سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۰م) و همزمان با طرح مسایل زنان و نقش آنان در توسعه، تأثیر و چگونگی نقش زنان روستایی در توسعه و بخصوص توسعه [...]

مشاهده و خرید
بررسی و تبین مشارکت مردمی(مدیریت محلی) دهیار وشورا بر توسعه و برنامه ریزی روستایی 8000 تومان

بررسی و تبین مشارکت مردمی(مدیریت محلی) دهیار وشورا بر توسعه و برنامه ریزی روستایی

امروزه با در نظر گرفتن منابع محلی و بومی ، ضرورت مشارکت روستائیان برای دستیابی به توسعه روستایی امری اجتناب ناپذیر بنظر می رسه . فرآیند ایجاد تحول و پیشرفت در سطح روستاها با تلاش و کوشش محلی [...]

مشاهده و خرید
بررسی کیفیت ومطلوبیت مساکن مهر 9000 تومان

بررسی کیفیت ومطلوبیت مساکن مهر

هدف اصلی پژوهش حاضر به بررسی کیفیت و مطلوبت مساکن مهر در شهرستان مهاباد می باشد. براساس تحقیقی توصیفی- تحلیلی و با بهر همندی از مطالعات اسنادی تهیه شده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که میتوان [...]

مشاهده و خرید