ویژگی های کیفی حسابداری 3500 تومان

ویژگی های کیفی حسابداری

در این تحقیق هدف اصلی، ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت با استفاده از رویکرد ترکیبی آنتروپی- فازی می باشد. وزنهای محاسبه شده از ماتریس [...]

مشاهده و خرید
کارآیی سرمایه گذاری و تولید ثروت 5500 تومان

کارآیی سرمایه گذاری و تولید ثروت

اسلام، همه انسان ها را به سمت رشد و کمال حقیقی و بهره گیری از امکانات رفاهی، هدایت می کند و برای این منظور باید راهکارهایی برای کاهش فقر ، تبعیض و بی عدالتی در جامعه فراهم شود.ازآنجاکه توزیع [...]

مشاهده و خرید
ارزیابی بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداری ها 6000 تومان

ارزیابی بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداری ها

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی شهرداری، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه [...]

مشاهده و خرید
تعیین ماهیت و کاربرد ضمانتنامه بانکی 7500 تومان

تعیین ماهیت و کاربرد ضمانتنامه بانکی

یکی از رسالت های اصلی نظام بانکی تسهیل در امور معاملات فعالان اقتصادی و کاهش هزینه مبادله در اقتصاد کشور است. در دهه اخیر. نهاد سازی برای بهبود فرایند مبادله آغاز شده و با انقلاب فناوری های نوین [...]

مشاهده و خرید
کارآموزی در بیمه آسیا 7000 تومان

کارآموزی در بیمه آسیا

بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارت‌اند از بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی. بیمه های اجتماعی با هدف برقراری عدالت اجتماعی و رفاه نسبی برای بخش کم درآمد جامعه طراحی شده اند. از آنجا [...]

مشاهده و خرید
پروژه بیمارستان 5000 تومان

پروژه بیمارستان

این بیمارستان یکی از بیمارستان ها ی قدیمی شهرستان میاندوآب می باشد. تعداد زیادی از دانشجویان رشته های پزشکی و پرستاری طرح دوران تحصیل خود را در این بیمارستان میگذرانند. این بیمارستان روزانه ۱۰۰ [...]

مشاهده و خرید