شیوه های عملی وایجاد توسعه خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان ابتدایی 11000 تومان

شیوه های عملی وایجاد توسعه خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان ابتدایی

هدف اصلی تحقیق حاضر عبارتست از: بررسی شیوه های عملی وایجاد توسعه خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان ابتدایی شهرستان مهاباد می باشد.در این پژوهش از روش تحقیق همبستگی یا همخوانی استفاده شده است. [...]

مشاهده و خرید
مقایسه بین میزان خودکارآمدی دانشجویان گروه علوم پایه و علوم انسانی در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ دانشگاه پیام نور میاندوآب. 11000 تومان

مقایسه بین میزان خودکارآمدی دانشجویان گروه علوم پایه و علوم انسانی در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ دانشگاه پیام نور میاندوآب.

هدف اصلی این تحقیق عبارتست از مقایسه بین میزان خودکارآمدی دانشجویان گروه علوم پایه و علوم انسانی در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ دانشگاه پیام نور میاندوآب می باشد. با توجه به ماهیت موضوع مورد تحقیق روشی [...]

مشاهده و خرید
مقایسه میزان سلامت روانی و نگرانی در بین دانشجویان دارای عمل و بدون عمل به باورهای دینی در شهرستان میاندوآب 18000 تومان

مقایسه میزان سلامت روانی و نگرانی در بین دانشجویان دارای عمل و بدون عمل به باورهای دینی در شهرستان میاندوآب

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان سلامت روانی و نگرانی در بین دانشجویان دارای عمل و بدون عمل به باورهای دینی در شهرستان میاندوآب در سال ۱۳۹۱ صورت گرفته است. پژوهش از نوع شبه تجربی بوده ودر آن از طرح [...]

مشاهده و خرید
تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر باورهای فراشناختی و سلامت روانی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بوکان 19000 تومان

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر باورهای فراشناختی و سلامت روانی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بوکان

هدف پژوهش حاضر برسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر باورهای فراشناختی وسلامت روانی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۰بود پژوهش از نوع شبه تجربی بوده ودر آن از طرح پیش آزمون [...]

مشاهده و خرید
بررسي رابطه هوش هیجانی، مهار خشم و احساس خود کارآمدی با كيفيت زندگي معلمان ابتدایی شهرستان میاندوآب 19000 تومان

بررسي رابطه هوش هیجانی، مهار خشم و احساس خود کارآمدی با كيفيت زندگي معلمان ابتدایی شهرستان میاندوآب

این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی، مهار خشم و احساس خودکارآمدی با کیفیت زندگی معلمان ابتدایی و با روش تحقیق همبستگی انجام شد. به همین منظور ۲۷۰ معلم (۱۶۴ خانم، ۱۰۶ آقا) به طور تصادفی [...]

مشاهده و خرید
مقایسه خوکارآمدی،فرسودگی شغلی و راهبردهای مقابله ای میان کارکنان مراقب امور تامینی و تربیتی سازمان زندان ها و معلمان مقطع متوسطه 20000 تومان

مقایسه خوکارآمدی،فرسودگی شغلی و راهبردهای مقابله ای میان کارکنان مراقب امور تامینی و تربیتی سازمان زندان ها و معلمان مقطع متوسطه

هدف از تحقیق مقایسه خود کار آمدی،فرسودگی شغلی و راهبرد های مقابله ای میان کارکنان مراقب امور تامینی و تربییتی سازمان زندانها استان آذر بایجان شرقی و گروه معلمان مقطع متوسطه شهرستان میاندواب بود. [...]

مشاهده و خرید
بررسی رابطه ی عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی 19000 تومان

بررسی رابطه ی عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی

هدف این پژوهش بررسی رابطه¬¬ی عزّت نفس دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنهاست. جامعۀ آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان هستند که کل آن ۳۳۱۳ نفر است. [...]

مشاهده و خرید
میزان اضطراب ،افسردگی و استرس دانشجویان گروه علوم انسانی و علوم پایه 13000 تومان

میزان اضطراب ،افسردگی و استرس دانشجویان گروه علوم انسانی و علوم پایه

هدف از اين تحقيق اين است بررسی ميزان اضطراب،افسردگی، استرس دانشجویان گروه علوم انسانی و علوم پایه شهرستان مياندوآب در سال ۱۳۹۲می باشد . روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي مي باشد . به اين مبنا كه [...]

مشاهده و خرید
مقایسه مکانیزمهای دفاعی و میزان تاب آوری در نظامیان و افراد عادی 18000 تومان

مقایسه مکانیزمهای دفاعی و میزان تاب آوری در نظامیان و افراد عادی

پژوهش حاضر بین مکانیسمهای دفاعی و میزان تاب آوری در نظامیان و افراد عادی استان آذربایجان غربی می باشد. یکی از کارآمدترین و مؤثرترین ابزارها برای بیان افکار انسان ، زبان است . زبان به عنوان یکی از [...]

مشاهده و خرید
شيوه هاي مقابله اي و نگرش هاي ناسالم در معتادان به مواد مخدر و افراد سالم 18000 تومان

شيوه هاي مقابله اي و نگرش هاي ناسالم در معتادان به مواد مخدر و افراد سالم

هدف: رويدادهاي استرس زا، شيوه هاي مقابله و نگرش فرد به فرد به زندگي از عوامل مهم گرايش به وابستگي به مواد دانسته شده اند، هدف از انجام اين پژوهش بررسي الگوي مقابله با استرس و نگرشهاي ناسالم در [...]

مشاهده و خرید
بررسي شيوه مطالعه حضور در كلاس با پيشرفت تحصيلي بين دانشجويان شهرستان مهاباد 13000 تومان

بررسي شيوه مطالعه حضور در كلاس با پيشرفت تحصيلي بين دانشجويان شهرستان مهاباد

: با توجه به طرح مسئله مزبور هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه مطالعه حضور در کلاس و انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مهاباد در رابطه با آنها با پیشرفت تحصیلی می باشد. علاوه بر این [...]

مشاهده و خرید
بررسی و مقایسه سلامت روانی بین دانشجویان رشته روانشناسی و ادبیات 10000 تومان

بررسی و مقایسه سلامت روانی بین دانشجویان رشته روانشناسی و ادبیات

بررسی و مقایسه سلامت روانی بین دانشجویان رشته روانشناسی و ادبیات دانشگاه پیام نور شهرستان مراغه در سالتحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ می باشد.این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد از نوع پژوهش کاربردی می باشد. نتایج [...]

مشاهده و خرید