پرسشنامه ورزش همگانی و قهرمانی 3000 تومان

پرسشنامه ورزش همگانی و قهرمانی

هدف : تعيين عوامل اصلی موثر در گرايش به ورزش همگانی و قهرمانی در ايران . نحوه تکميل : پس از خواندن هر عبارت احساس خود را با استفاده از يکی از ۵ گزينه مقابل آن ، بيان فرماييد . شيوه امتياز دهی و [...]

مشاهده و خرید