پرسشنامه کیفیت ارتباطات 3000 تومان

پرسشنامه کیفیت ارتباطات

هدف: بررسی کیفیت ارتباطات[۱]. امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه خیلی خوب ۵ امتیاز، خوب ۴ امتیاز، متوسط ۳ امتیاز، بد ۲ امتیاز و خیلی بد ۱ امتیاز در نظر بگیرید. مجموع امتیازات خود را محاسبه [...]

مشاهده و خرید
آزمون مقیاس انگیزه تأیید (AMS) 3000 تومان

آزمون مقیاس انگیزه تأیید (AMS)

تعدادی از سنجشها، از جمله، مقیاس اجتماع پسندی از مارلو و کراون (۱۹۶۰)مقیاس اجتماع پسندی اثر ادواردز (۱۹۵۷)، مقیاس اضطراب آشکار اثر تایلورز [۱](۱۹۵۳)، پرسشنامه اجتماع پسندی کودکان به وسیله کرندال [...]

مشاهده و خرید