پرسشنامه  رابطه قابلیت یادگیری بازار و نواوری و بازاریابی و مزیت رقابتی 3000 تومان

پرسشنامه رابطه قابلیت یادگیری بازار و نواوری و بازاریابی و مزیت رقابتی

مشخصات پرسشنامه   نام پرسشنامه پرسشنامه تعامل قابلیت یادگیری بازار و نوآوری و بازاریابی و مزیت رقابتی نوع پرسشنامه محقق سا خته تعداد سئوالات ۳۵ سئوال طیف لیکرت ۵ گزینه ای تعداد ابعاد ۴ بعد ۱- [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه مشتری مداری 2000 تومان

پرسشنامه مشتری مداری

روایی و پایایی: روایی و پایایی: : اعتبار یا روایی با این مسئله سرو کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. برای تعیین روایی از روش های مختلفی می توان استفاده [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه حمایت اجتماعی 3000 تومان

پرسشنامه حمایت اجتماعی

این مقیاس ۲۳ سؤال دارد که ……. برخورداری افراد از محبت و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد را مورد سنجش قرار می دهد. خرده مقیاس خانواده ۸ سؤال(۲۲،۱۸،۱۳،۱۱،۹،۷،۴،۴،۲) خرده مقیاس [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه استانداردکارایی کارکنان 3000 تومان

پرسشنامه استانداردکارایی کارکنان

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان شامل ۱۷گویه و چهار بعد تساوی، همسویی ،سرعت در کار و استفاده از تجهیزات و امکانات می باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات تساوی ۱، ۲، ۳، ۴ همسویی ۵، ۶، ۷، ۸ [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه مهارت‌های مدیریتی مدیران 2000 تومان

پرسشنامه مهارت‌های مدیریتی مدیران

هدف: تعیین میزان مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی در افراد[۱]. نحوه تکمیل: به هر کدام از پرسش های زیر بر طبق مقیاس زیر امتیاز دهید: ۵: من همیشه این گونه هستم؛        ۴: من غالباً این گونه هستم؛ ۳: [...]

مشاهده و خرید