کارآموزی بانک توسعه تعاون 4000 تومان

کارآموزی بانک توسعه تعاون

اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب معاملات و مبادلات با پول صورت می پذيرد . پول در فعاليتهای اقتصادی نقش بسيار تعين کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، [...]

مشاهده و خرید
کارآموزی در شرکت مسافربری 5500 تومان

کارآموزی در شرکت مسافربری

شرکت تعاونی مسافربری صباسیر: واقع در خیابان امام جنب مصلی امام خمینی (ره) قرار دارد و کار خود را در خدمات مسافر بری آغاز کرده است بشماره ثبت ۳۸۷۱۳ اداره ثبت شرکتهای میاندوآب که در امر حمل و نقل [...]

مشاهده و خرید